برندها

سوئد یکی از کشورهای مطرح در ساخت کریستال دستساز در اروپا بود و شاید از پرآوازترین و قدیمی ترین کمپانی از سال 1742 در این کشور برند کوستا بودا می باشد. در حال حاضر این برند با خرید کمپانی اورفورس که یکی دیگر از شرکتهای برتر تولید کننده کریستال خصوصا کریستال شفاف می باشد به بزرگترین واحد تولیدی شیشه و کریستال در سوئد مبدل گشته است.

تربیت هنرمندانی پرآوازه و کارآمد و تبدیل کریستال مذاب به آثاری بدیع و بی نظیر باعث گردید که بسیاری از صاحب نظران در تزئینات داخلی از این آثار استفاده می نمایند.

در امر ساخت کریستال با توجه به مضرات اکسید سرب از سالیان پیش این کمپانی با فرمول خاص خود اکسید باریوم را جایگزین سرب نموده تا هیچ گونه آلودگی محیطی و مسمویت غذایی برای استفاده کنندگان نداشته باشد، خصوصا برای لیوانها و گیلاس هایی که برای نوشیدن استفاده می گردد.

  • طبقه: همکف
  • شماره واحد: واحد1
  • نام صاحب برند: اقایان فرخی،عریان،آقا میری
  • نام کارپرداز/مدیر داخلی/فروشنده: نسیم
  • آدرس سایت: